Kalp Rahatsızlıkları Tanım

Kalp rahatsızlıkları genel olarak kalp ile ilgili rahatsızlıkların bütününü kapsayan bir tanım olsa da, hem somut olarak kalpte hem de kalbi besleyen damarlarda oluşan rahatsızlıkları kapsamaktadır. Bu bağlamda tanımı genişletmek gerekirse kalp ve damar rahatsızlıkları olarak kullanım yapılabilir.

Kalp rahatsızlıklarının tümü için erken teşhis konulması ve gerekli ise zamanında müdahale edilmesi son derece önemlidir. Herkesin bileceği gibi, kalp vücudumuzun en kritik organlarından birisidir.

Kalp Nasıl Çalışır?

Kalp vücudumuzun merkezidir, desek herhalde yanlış bir tanımlama olmamış olur. Öyle ki, anne karnında gelişim gösteren bir bebek gözlendiğinde oluşan ilk hareketli organ da kalptir. Diğer tüm organlar ve damar sistemleri kalp merkezli olacak şekilde yayılım gösterirler.

Yaygın inanışa göre ruh, kalpte yer almaktadır. Tabi, bu durum ile ilgili herhangi bir bilimsellikten söz etmek mümkün değildir. İnanışın temelinde kalbin farklı durumlar karşısında fiili olarak tepkiler vermesi yatmaktadır. Özellikle duygusal değişikliklerde, spor faaliyetleri esnasında ya da vücudunuz herhangi bir sebep ile yük altındayken kalp ritminin belirgin şekilde değişiklik göstermesi insanları bu düşünceye sevk etmiş de olabilir.

Sadece bir yumruk büyüklüğünde olan kalbiniz, (yaş, cinsiyet ve sağlık durumunuz ile de orantılı olarak) yaklaşık olarak dakikada 70, bir günde 104 bin ve bir yılda toplam 38 milyon civarı kasılma hareketi yaparak hücrelerinize ve diğer organlarınıza kan pompalamaktadır.

Kalp Ne İş Yapar?

Kalbin en temel işlevi kısa tanım ile kan pompalamaktır. Tabi bu kadar mucizevi bir organı tek cümle ile özetlemek doğru olmayacaktır.

Göğsümüzün merkezinde, göğüs kemiğimizin ise yaklaşık olarak hemen altında konumlanmış olan kalp, dış yüzü bir zar ile kaplı organdır. Bu zarın ismi perikard’dır. Öyle ki, bu zar ile kalp kasları arasında özel bir sıvı bulunmakta olup, kalbin rahat hareket edebilmesi için kaygan özelliğe sahiptir.

Kalp vücutta dolaşan kanı toplar, akciğere iletir. Akciğer vasıtası ile oksijen miktarı artan kanı tekrar alarak vücudunuza pompalar.

Kalp Krizi

Kalp krizinin oluşumunda en önemli faktör damar tıkanıklığıdır. %0.6 gibi bir oran ile toplumda gözlemlenmektedir.

Belirtileri;

  • Göğüste yanma (bu belirti kollara ve omuza da yayılabilir)
  • Kişinin aniden bulantı, kusma ve soğuk terleme göstermesi.
  • Fiziksel aktivitelerden geri kalma

Yukarıdaki belirtiler son derece önemlidir. Kalp krizi düşünülenden daha tehlikeli bir rahatsızlık olup, ölümcüldür. Bu sebepler en ufak bir şüphe duyulduğunda bir sağlık kuruluşuna başvurmak son derece önemlidir. Kalp rahatsızlıklarının temelinde tansiyon da gözlenmiştir.

Tansiyon

Tansiyonun temel basit tanımı, kan basıncı olarak ifade edilebilir. Tansiyon hastalıkları büyük oranda genetik ile ilişkilidir. Fakat tabi ki suçu doğrudan genlere atmak doğru değildir. Hastaların %95’inin öyküsünde aile büyüklerinde de tansiyon şikayetine rastlanmış olsa da tansiyon bireyin kontrol altına alabileceği bir durumdur. Bu sebeple, aile bireylerinde tansiyon var diyerek karamsarlığa kapılmak ya da aile bireylerinde tansiyon zaten yok diyerek rahatlamak doğru bir davranış değildir.

Kanın basıncının artmasına yüksek tansiyon, basıncın düşmesine ise düşük tansiyon denmektedir. Özellikle kanın hızlı akması durumunda başta kalp olmak üzere, böbrekler ve beyne de ciddi zararlar verebilmektedir.

Tansiyon hastalıkları başta da belirttiğimiz gibi genetik yatkınlar ile doğrudan ilgili olsa da hasta adayı bu süreci davranışları ile tetikleyebilir. Sürecin ileri ya da geri alınması tamamen hastanın bilinci ve çabası ile ilişkilidir.

Normal Tansiyon Kaç Olmalıdır?

Öncelikle normal tansiyon kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Ortalama olarak bahsetmek gerekirse normal tansiyon değeri büyük tansiyon 120 mmHg, küçük tansiyon ise 80 mmHg olmalıdır. Bu değerler yaşınıza ve yaşam standartlarınıza göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Category
Tags

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir